ผู้แนะนำ

นโยบาย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​

ข้าพเจ้า​ยินยอม​ให้​ทาง​เว็บ.โปรโมชั่น​รถ.com​ เก็บ​ข้อมูล​ส่วนตัว​ไว้​ ใช้​ ส่งต่อ​หรือ​เปิด​เผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ข้าพเจ้า​ เพื่อ​วัตถุประสงค์​ทาง​การตลาด​ วิจัย​การตลาด​ และ​ติดต่อ​เพื่อ​การ​ขาย​ ซึ่ง​เว็บ.โปรโมชั่น​รถ.com​ อาจ​จะ​เปิด​เผย​ข้อมูล​นี้​ เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ผู้​แทน​จ​ำ​หน่าย​รถยนต์​แต่​ละ​ยี่ห้อ​ หรือ​ทุก​ยี่ห้อ​ที่​ทาง​เว็บ.โปรโมชั่น​รถ.com​ เป็น​พันธมิตร​ทาง​การ​ค้า​ด้วย​ ซึ่ง​ตรง​ตาม​วัตถุประสงค์​ดังกล่าว​ข้าง​ต้น​ โดย​ทาง​เว็บ.โปรโมชั่น​รถ.com​ จะ​ใช้​ข้อมูล​เพื่อ​วิจัย​ พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​และ​ใช้​ข้อมูล​เท่า​ที่​จำเป็น​ อย่าง​สมเหตุสมผล​ ขัอมูล​ของ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​รักษา​อย่าง​ปลอดภัย​และ​สอดคล้อง​กับ​กฏหมาย​ปัจจุบัน​ รวมถึง​ข้าพเจ้า​ตกลง​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ติดต่อ​โดย​ไปรษณีย์​ จดหมาย​อิเล็กทรอนิกส์​ โทรศัพท์​ และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ข่าว​สาร​ของ​ทางเว็บ.โปรโมชั่น​รถ.com​ สินค้า​และ​บริการ​อื่น​ๆ​ทั้ง​ใน​เรื่อง​ของ​รถยนต์​และ​การ​ประกัน​ภัย​ ซึ่ง​อาจ​เป็น​ประโยชน์​แก่​ข้าพเจ้า​ หรือ​อาจ​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​ข้าพเจ้า​เป็น​ครั้ง​คราว​ ใน​การ​อนุญาต​ให้​ เผย​แพร่​รูป​ภาพ​ส่วน​บุคคล​บนอินเทอร์เน็ต​หรือ​ใช้​ใน​ทาง​การค้า​ได้​

 

ข้อมูลผู้แนะนำ

ลูกค้าแนะนำ